foto
Statsforvalter i Trøndelag Frank Jenssen takker alle i Trøndelag for innsatsen under koronaen, der blant andre kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim har lagt ned en stor innsats. Foto: Morten Antonsen

Statsforvalteren: Tusen takk, Trøndelag!