Direktørene for de to museene i Trondheim svarer på innlegg om nyttuseum og fellesmagasin. Foto: Adresseavisen

Fellesmagasin og nytt museum