foto
Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Trøndelag er på over 4 milliarder kroner, skriver fylkespolitikerne Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg. Foto: LEIF ARNE HOLME

Vi har rom for å ta vare på veiene, slik at folk kommer seg trygt hjem