foto
Vistamar har som målsetting å forebygge funksjonssvikt ved å kunne gi både økt mestring og økt livskvalitet til dem som er på helsefremmende opphold ved Vistamar. Innleggsforfatterne mener rehabiliteringsopplegget på Vistamar er viktig for pasientene i Trondheim. Foto: Trond Ola Tilseth

Mange pasienter trenger Vistamar