Vi vet at en satsing på barnevernet vil være en god investering, både i et kort- og langsiktig samfunnsperspektiv. Det vil koste enda mer å la være, skriver kronikkforfatterne.

Hei, lokalpolitikere! På tide å prioritere barnevernet