Min mening er at lønninger i politiske organ og organisasjon for øvrig, er for høye - sett i forhold til lønnsnivået generelt for arbeidstakere, skriver debattanten. Foto: Rune Petter Ness

Behold lønnstaket for lokalpolitikere