Det er ikke første gang at problemer mellom ansatte og ledelse rammer kundene.