Barn og unges psykiske helseplager øker. Viljen til å se problemet i lys av prestasjonspresset i skolen synes fraværende.