Ull fra svenske sauer kastes, brennes eller graves ned. Nå vil svenskene lære av Norge hvordan de kan ta vare på denne klimavennlige ressursen.