I disse dager for hundre år siden, gjorde ildsjelene klart til samenes første landsmøte i Trondheim. I spissen for dette møtet sto tre kvinner.