Noe er på gang i norsk politikk. Miljøpartiet de grønne kan ta spranget opp til de etablerte.