Med nesten 40 000 NTNU-studenter i Trondheim, og en betydelig forventet økning de neste årene, må det nye campus rette et sterkt søkelys på gode arealer for læring, frivillighet og studentvelferd.