I norsk politikk gror et nytt parti fram: Miljøpartiet De Grønne. I Trondheim er de del av styringskoalisjonen, og på landsbasis satses det friskt for å bli representert på Stortinget. Et parti for politiske særinger, eller et reelt alternativ?