foto
Vi leser stadig om at vi skal ha en god og verdig eldreomsorg. Da må det være nok hender. Foto: Shutterstock

Etter hvert forsvant pappa inn i sin egen verden