foto
Aktørene i vindkraftbransjen er i hovedsak er offentlig eide selskaper som bidrar med milliarder til alles velferd, idealister som investerer eventuelle overskudd i nye bærekraftige satsinger, eller fond som forvalter vanlige folks pensjoner og ønsker å gjøre bærekraftige og langsiktige investeringer, skriver Arne Fredrik Lånke. Bildet viser vindturbiner på Jylland i Danmark. Foto: Erik Johansen/NTB scanpix

De skruppelløse og kortsiktige storkapitalistene kan Hogne Hongset kanskje finne i sin egen bransje