foto
Bilder av Strinda videregående i forbindelse med korona-utbrudd. Foto: Therese Alice Sanne Foto: THERESE ALICE SANNE

For tidlig å avlyse eksamen