foto
Reisetiden representerer en stor risiko for fødende kvinner på hele Nordmøre, og ett tilfelle som går galt her vil være ett for mye, skriver Josefine Wang. Foto: PRIVAT

Josefine (30) fra Smøla skal snart føde: En tid man skal glede seg til, er fylt med bekymringer og usikkerhet