foto
Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, og fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener at kommunene ikke er i stand til å følge opp ungdom med rusproblem uten hjelp fra politiet. Foto: Morten Antonsen

Cannabis til en hel skoleklasse?