foto
Foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved St. Olavs Hospital, Gro Lillebø, er en av ti som skriver under på dette debattinnlegget. Foto: Mariann Dybdahl

Skal St. Olav straffes for å holde budsjett?