foto
Ikke la Venstre styre landbrukspolitikken gjennom en feilslått klimapolitikk for landbruket, skriver Tomas Iver Hallem (Sp). Foto: LEIF ARNE HOLME

Vil regjeringen sentralisere norsk landbruk fram mot 2030?