foto
Det er egentlig overraskende at motstandere av 110-veien helt har sluppet å måtte gjøre rede for noen alternativ realiseringsplan for en 90-vei. Her har ikke mediene gjort jobben sin heller, skriver Ivar Vigdenes. Foto: jens petter søraa

Tre grunner til at E6-utsettelse får dramatiske konsekvenser