Unntaket for russiske fiskefartøy i havneforbudet er skuffende.

I forbindelse med invasjonen av Ukraina har EU innført omfattende sanksjoner mot Russland. Norge har sluttet opp om politikken og gjennomført sanksjonene fortløpende. 8. mai ble det forbudt å gi russiskflaggede fartøy adgang til norske havner. Men forbudet omfatter ikke fiskefartøy. Det er skuffende defensivt av regjeringen.

Russiske trålere, de fleste fra en av verdens største trålerflåter som eies av «fiskeoligarken» Vitaly Orlov, har landet fisk for 1,5 milliarder kroner i Norge i år. Det er nesten en halv milliard kroner mer enn i fjor. Dette er inntekter som går rett tilbake til Russland og kan være med på å finansiere den videre krigføringen i Ukraina.

På spørsmål om dagens praksis har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) blant annet forsvart den norske politikken med å vise til sone- og havneadgang og forpliktelsen til å samarbeide med Russland i Barentshavet. I et intervju med Aftenposten fra Arendalsuka, nevner utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) den felles fiskeristammen og faren for overfiske som grunn. Det er et merkelig resonnement. Soneadgang og havneadgang er to forskjellige ting. Sameksistens og fiskerisamarbeid i havområdene i nord er viktig, men russiske fartøy kan fortsatt fiske i norsk sone selv om havnene stenges.

Norsk industri og aktører innen spedisjon tjener godt på «russertorsken». Om fiskeriministeren ønsker å føre en fiskeripolitikk som gir muligheter for folk langs kysten, er det forståelig. Men ikke når utfallet er milliardinntekter som kan finansiere Putins krig i Ukraina, samtidig som store russiske skip er bannlyst i store deler av Europa.

EUs sanksjonspakke tar ikke opp fiske spesifikt. Norge har selv valgt å spesifisere at alle fiskefartøy skal være unntatt havneforbud. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen forteller til Dagens Næringsliv at regjeringen ikke ba om råd før unntaket ble laget. Fiskefartøy kan også være utstyrt for militære formål. Det er dypt problematisk.

På regjeringens hjemmeside kan vi lese: «Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke og de blir stadig strengere.» Det blir stadig vanskeligere å ta for god fisk.