Alvorlige arbeidsulykker skjer altfor ofte. Det må bli mye enklere å stenge arbeidsplasser som ikke sørger for at de ansatte har trygge forhold.