Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lenge stengt døra for svensk medlemskap i Nato. Andre juledag skjedde det derimot nye framskritt.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lenge blokkert svenskenes medlemskap i Nato. Alle land i alliansen må si ja til et nytt medlemsland, og Erdogan har brukt situasjonen til å mele sin egen kake. Nå er det endelig håp om at den fastlåste situasjonen kan løse seg. Andre juledag godkjente utenrikskomiteen i den tyrkiske nasjonalforsamlingen den svenske Nato-søknaden. Neste steg er at nasjonalforsamlingen skal stemme over saken, men det er uklart når det vil skje. Tyrkia bør snarest sette punktum for en langdryg prosess.

Sverige og Finland søkte sammen om Nato-medlemskap i fjor sommer etter Russlands invasjon av Ukraina. Finland ble raskt godkjent som medlem, men Sveriges søknad var lenge uavklart på grunn av uenigheter med Ungarn og Tyrkia. Nøkkelen har vært Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det var avgjørende at Erdogan ville fremme Sveriges medlemskap i forsvarsalliansen for det tyrkiske parlamentet. I juli sa han ja til videre politisk behandling. Først mandag denne uka ga komiteen endelig grønt lys og det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det samme. Men det gjenstår også andre hindre. Ungarn har heller ikke ratifisert den svenske søknaden. Det ventes at landet følger etter hvis Tyrkia sier ja.

Erdogan har så langt brukt sin nøkkelrolle for alt den er verdt. Sverige har blant annet innført en ny terrorlov som en konsekvens av at Tyrkia mener Sverige har støttet kurdiske terrorister. Erdogan brukte også Nato-saken som en del av valgkampen som ga ham fem nye år ved makta. En annen gevinst er nye våpen. Tyrkia har lenge villet kjøpe kampfly av typen F-16 av USA og brukt det som en forutsetning for svensk medlemskap. En nylig samtale mellom Erdogan og USAs president Joe Biden kan ha vært tungen på vektskålen som førte til behandling i utenrikskomiteen. Et av påskuddene Russlands president Vladimir Putin brukte for å legitimere den ulovlige invasjonen av Ukraina, var å demme opp for Natos utvidelser østover. Med Finland og Sverige i Nato, blir derimot alliansen sterkere. Nå gjenstår det å se om Putin-vennen Erdogan er tilfreds nok til at svenskenes medlemskap kan bli en realitet før det går vinter og vår.