Forsvaret mister flinke fagfolk fordi våre F-35 «bor» på en øde plass. Derfor leverer ikke våpensystemet kampkraften vi trenger.