Eiendomsskatten i Trondheim er mer enn høy nok i dag, og den bør helst reduseres. Den bør i hvert fall ikke øke, slik Arbeiderpartiet åpner for.