Det er liten tvil om at mor og far har ulike roller etter fødselen. Det er forskjell på å ha vært gjennom graviditet og fødsel, og det å være partner.

I dag er det en tredeling av fødselspermisjonen, der mor og far har rett på like lang permisjon, det har ført til flere problemer. Likhet er ikke nødvendigvis det samme som rettferdighet. Stadig flere kvinner tar ut ulønnet permisjon etter fødsel. Ulønnet permisjon får konsekvenser for kvinners pensjonsopptjening. Tall fra Nav viser at 48 prosent av kvinner tok ut ulønnet permisjon etter fødsel i 2021, og det er et tydelig signal på at rammene med lønnet permisjon ikke er gode nok.

Kvinner selv oppgir at de trenger tid til å komme seg etter fødsel og at de ønsker å amme lengre enn ni måneder. Helsemyndighetene anbefaler at mødre ammer til barnet er ett år. For mange er det utfordrende å kombinere amming og arbeidsliv. Det er tungvint at partner og baby må kjøre etter mor i arbeidstiden. Det beste for barnet er ro rundt ammingen til barnet er ett år. Vi må ta barnets beste og kvinnehelse på alvor og sikre kvinner en lengre fødselspermisjon uten å ta av fedrekvoten.

En rettferdig fødselspermisjon er et riktig steg for likestilling.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!