Vi arbeider med et forskningsprosjekt om barnevernets arbeid med barnevernsundersøkelser i 15 utvalgte barneverntjenester i Midt-Norge.