Mens Høyre gjør så lite som overhodet mulig, setter Frp en tøffing inn som justisminister. Fra før sitter Sylvi Listhaug i samme departement.