Norge må kreve slutt på ødeleggelsene av myr og torvmark i Indonesia.