Alle som har vært i nærkontakt med ungdom vet at de er seg selv nærmest det aller meste av tiden. Men så har de også en vanvittig sterk rettferdighetssans.