foto
Da Marianne Heier mottok Lorck Schive-prisen i 2013 (som hun delte med Lene Berg) for sitt verk «Kjære venner», dirret det i museet. Vi sto tett langs veggene rundt en opphugget Moelven-brakke hentet fra en byggeplass. Foto: Anders Sundet Solberg

Trondheim Kunstmuseum må beholde sine røtter