Mattilsynet har avdekket graverende forhold i norsk svinehold. En holdningsendring er nødvendig.