Hverdagen blir mer og mer digital, ikke minst i skolen. Da er det underlig at læreren beslaglegger mobiltelefonen.