foto
Øiens møbler: Adolf Øiens leilighet er gjenskapt på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Møblene er hans egne, og leiligheten er innredet omtrent slik han hadde det i sine egne leiligheter og i sommerhuset på Midtsand. Foto: Kim Nygård

Han eide halve byen - og delte pengene med alle