Konsentrert campus styrker studiekvalitet og tverrfaglighet.