Vi er flinke til å få flyktninger i jobb, men dårlig til å holde dem i arbeidslivet.