Tysklands seier over Netflix i EU-domstolen bør sørge for at strømmetjenester pålegges et større økonomisk ansvar for å bidra til norsk innhold.