Trondheim er i ferd med å lære seg hva det betyr å være en sykkelby, samtidig som stadig flere lærer å være syklist i Trondheim. Dette er ikke nødvendigvis enkelt.