Vi tar i dag friheten og demokratiet som en selvfølge. Det er på slike dager vi skal huske at det ikke er lenger enn en par generasjoner siden alt ble forandret.