foto
Seks søppelryddere brukte seks timer på å plukke prammen full med plast på Frøya i fjor. Plast i naturen er blitt et stort miljøproblem og må løses, skriver dagens innleggsforfatter. Foto: Mariann Dybdahl

TV-aksjonen fortjener bred støtte