Norsk skole kan bli atskillig bedre. Men den har nok aldri vært så god som nå.