Børge Brende (H) strammer opp utenrikspolitikken med økt frihandel som rettesnor.