Voksne mennesker har skapt klimaproblemene, men er ute av stand til å ordne opp. Derfor er det godt at det finnes handlekraftig ungdom.