Mer utenforskap og sosial ulikhet er ikke bare «noens» problem.