De blågrønne har lovet et bedre busstilbud i byen. Det må de levere.

Forsøket med gratis buss i Stavanger går mot slutten. Langt flere har tatt buss der i byen etter at det ble gratis. Tallene viser en vekst på 33 prosent i måneden, sammenlignet med siste år før pandemien. Ordningen har kostet ca. 200 millioner kroner. Vi tviler likevel på om det var den beste måten å satse på kollektivtrafikk på. I Trondheim har de blågrønne lovet en kraftsatsing på kollektivtrafikk. Da er det avgjørende at rutetilbudet ikke blir dårligere, men bedre.

Neste år kan det gå mot prisøkning og nedskjæringer i rutetilbudet i Stavanger. Gratistilbudet der var en utradisjonell og valgkamppreget satsing. I Trondheim kom både Arbeiderpartiet og Høyre med løfter om kollektivtrafikk i valgkampen. I samarbeidsavtalen mellom partiene som overtar makta i Trondheim heter det at de skal iverksette en kraftsatsing på gange, sykkel og kollektiv og at det skal bli enklere for folk å reise miljøvennlig i hverdagen. Vi er spent på hvordan det vil arte seg i praktisk politikk.

I Trondheim har det i år blitt satt rekord i antall bussreiser på én uke, med 946 000. Relativt sett er det dyrt å reise kollektivt i Trondheim sammenlignet med andre byer. Vi tror forbedret rutetilbud og frekvens sammen med en bedre prispolitikk er en mer framtidsrettet kollektivsatsing enn gratisstunt som i Stavanger. De nye makthaverne i Trondheim lover både flere avganger og smartere prismodell i løpet av perioden. Det er såpass konkret at det blir ganske enkelt å vurdere om de innfrir disse løftene.

I høst har AtB prøvd ut en ordning med gratis bruk av bysykkel for alle som har kjøpt periodebillett i selskapets app. Det er et godt tiltak som både kan gi bysyklene en ny vår i konkurranse med elsparkesykler og merverdi til det å ta bussen. Et godt, effektivt og mye brukt kollektivtilbud er helt avgjørende for at Trondheim skal ha mulighet for å nå målene i den nye byvekstavtalen som ble signert i høst. Den innebærer blant annet at det statlige bidraget til satsing på metrobuss økes. Det er bra for kollektivtrafikken og for byen. Det vil også være bra for dem som ikke busser, sykler eller går.