Fylkeskommunen har selv sagt at de ønsker at flere skal søke yrkesfag, men kort tid etter skolestart kommer de nå med forslaget om å nedprioritere yrkesfag og kutte støtten med hele 23,9 millioner kroner. Søkertallene fra 2023 viser at det er rekordmange elever som søkte yrkesfag i år. I år var det 55,85 prosent av søkerne som søkte seg inn på yrkesfaglige utdanningsprogram, mens bare 44,17 prosent søkte på studiespesialisering.

Likevel ønsker fylkeskommunen å prioritere studiespesialisering framfor yrkesfag når det er en klar mangel på fagarbeidere. Vi trenger flere fagarbeidere. Det å ta yrkesfaglig utdanning er en kjempefin måte å komme seg raskt ut i arbeidslivet, tjene egne penger og få en erfaring man kan komme seg langt på. De bør satse på oss elever og vår utdanning, ikke kutte den ut og kutte ned på den.

Hvis dette forslaget blir vedtatt, kommer det til å få dramatiske konsekvenser. For eksempel vil flere hundre elever bli tvunget til å flytte hjemmefra i en alder av 15 år fordi fylkeskommunen faser ut linjen på deres nærskole. Med dagens stipend får hybelboere så vidt dekket regningene. Hvordan skal de ha økonomi til mat og skoleutstyr når det lille stipendet blir brukt opp på hybelleie?

Det vil også bli vanskeligere for oss ungdom å komme inn på den linjen vi vil. Det blir mye større konkurranse om de få plassene, og karaktersnittet vil få mer å si både på studieforberedende linjer og yrkesfagslinjene.

Om linjene flyttes til andre skoler, vil søkerne også miste nærskolepoengene de hadde før linjen ble flyttet. Hva har Trøndelag fylkeskommune tenkt å gjøre med alle disse fantastiske lærerne som blir berørt? Skal de bare miste jobben? Pendle flere timer hver dag? Eller flytte til en annen plass?

På enkelte linjer er det flere søkere enn det er plasser. Når fylkeskommunen vil kutte ned på yrkesfag, vil dette problemet bare øke. Videregående skoler i Trøndelag kan risikere å miste flere ungdommer i skolen hvis de nedprioriterer og kutter ned så mye på yrkesfag som de planlegger. Om du setter en elev som har lyst til å gå på yrkesfag på en studiespesialiserende linje, er sjansen for at elevene dropper ut av skolen mye større. Det kan bli utfordrende for elevene å drive på med teori sju timer hver dag når eleven allerede er lei skole og teori. I tillegg kan det bli vanskelig for elevene å trives med en linje de absolutt ikke vil gå på.

Vi skjønner at det trengs å spare penger. Men hvorfor må dere la det ut over utdanningen til oss som er fremtidens generasjon? Hvorfor må det gå ut over jobbene til lærere og det arbeidet skolene har gjort for linjene de har? Heimdal videregående skole har brukt mye ressurser på et nybygg med helt moderne lokaler for musikk, dans og drama. Nå blir alt dette bortkastet fordi en del av linjen fases ut av skolen. Dette tjener jo fylkeskommunen ingenting på. Tvert imot, de mister flere millioner kroner på grunn av dette. Fylkeskommunen kunne ha forhindret det problemet de har nå, ved å la være å bygge store nye skoler som Tiller og Cissi Klein og heller pusse opp skolene som allerede er, og gjort dem bedre.

Dette er et av bidragene til Adresseavisens Debattklubben. Adressa ønsker å løfte unge stemmer i fylket og oppfordrer alle mellom 16 og 19 år til å dele sine meninger med oss. Konkurransen er nå avsluttet. Bli med neste år!