foto
Mangelen på arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning er prekær. NHO skriver i denne kronikken at elever bør aksjonere ved å velge en dyrere yrksfaglig utdanning. Foto: NTB / Scanpix

Mennesker som kritisk mangelvare