En ny gruppe skriftlærde har lest Statoil teksten. I fjor var det kirken, i år er det forfatterne. Må Helge Lund rulles i tjæresand før han tar til seg budskapet?