foto
I disse dager avholdes en internasjonal konferanse ved St. Olavs Hospital der verdensledende forskere innen betennelsesforskning deltar. Terje Espevik og Trude Helen Flo på laboratoriet ved en tidligere anledning. Foto: Glen Musk

Betennelse – et tveegget sverd for helse og sykdom